DQ-2309-Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2309-Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (chưa dán):
  * Giấy FO TRẮNG 150gsm (T-248) 
  * IN + Bế khuôn Khổ TP 9.9x22.4cm
2, Lót đôi (1 tờ gập 2): 
  * Giấy FO TRẮNG 210gsm (T-247)
  * In 2 mặt + cấn, khổ TP 18(9+9)x21 cm.