DQ-2307-Dương Đậm Nhũ

  • Mã sản phẩm:DQ-2307-Dương Đậm Nhũ
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Thiệp chính xấp 100, Lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (dán sẵn): 
  *Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ KMA 170gsm (N-284)
  * In+ép nổi không nhũ + ép 3D nhũ vàng
  * bế BT khổ TP 21x11cm
2,Thiệp kiểu túi ( dán sẵn):
  * Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ KMA 240gsm (N-286) 
  * Ép 3D nhũ vàng +cắt laser + dán túi
  * khổ TP 19.6x10.2cm.
3,Tờ lót báo:
  * Giấy FO TRẮNG 210gsm (T-247) 
  * khổ 9.2x18.6cm
4,Tờ lót mời:
  * Giấy FO TRẮNG 210gsm (T-247) 
  * khổ 9.2x16.2cm