DQ-2307-Đỏ Nhũ Thái

  • Mã sản phẩm:DQ-2307-Đỏ Nhũ Thái
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Thiệp chính xấp 100, Lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (dán sẵn): 
   * Giấy ĐỎ NHŨ THÁI 180gsm (N-501)
   * In+ép nổi không nhũ + ép 3D nhũ vàng
   * bế BT khổ TP 21x11cm
2,Thiệp kiểu túi ( dán sẵn):
   * Giấy ĐỎ NHŨ THÁI 240gsm (N-502)
   * Ép 3D nhũ vàng +cắt laser + dán túi
   * khổ TP 19.6x10.2cm.
3,Tờ lót báo:
  * Giấy FO TRẮNG 210gsm (T-247) 
  * khổ 9.2x18.6cm
4,Tờ lót mời:
  * Giấy FO TRẮNG 210gsm (T-247) 
  * khổ 9.2x16.2cm