DQ-2306-Đỏ Nhũ Thái

  • Mã sản phẩm:DQ-2306-Đỏ Nhũ Thái
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Thiệp túi xấp 20, Lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (dán sẵn): 
   *Giấy ĐỎ NHŨ THÁI 180gsm (N-501)
   * ép 3D nhũ vàng, bế BT khổ TP 22x11.5cm
2,Thiệp kiểu túi (gấp dán sẵn):
   * Giấy ĐỎ NHŨ THÁI 240gsm (N-502)
   * Ép nổi-ép 3D-gấp + dán túi+ dán nơ
   * khổ TP 10.5x20.5cm.
3,Tờ lót báo:
   * Giấy nhuộm - kem đậm 230g (GNH-412) 
   * khổ 9.7x19.7cm
4,Tờ lót mời:
  * Giấy nhuộm - kem đậm 230g (GNH-412) 
  * khổ 9.5x15.4cm