DQ-2302-Đỏ Nhung

  • Mã sản phẩm:DQ-2302-Đỏ Nhung
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (chưa dán):
    * Giấy ĐỎ NHUNG 220gsm (N-212)
    * IN + ép nổi 3D nhũ vàng
    * Bế khuôn Khổ TP 9.9x22.4cm
2, Lót đôi (1 tờ gập 2): 
  * Giấy ĐỎ NHUNG 1M- 210gsm (N-292)
  * In + Ép kim vàng, khổ TP 18(9+9)x21 cm.