DQ-2301-Vàng Lợt Nhũ

  • Mã sản phẩm:DQ-2301-Vàng Lợt Nhũ
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (chưa dán):
    * Giấy VÀNG LỢT NHŨ 200gsm (N-019) 
    * IN + ép nổi không nhũ + ép 3D nhũ vàng 24
    * Bế khuôn Khổ TP 9.9x22.4cm
2, Lót đôi (1 tờ gập 2): 
  *Giấy KEM TRƠN HQ 210gsm (T-496)
   * Ép kim vàng 24,Cán gân nhật, khổ TP 18(9+9)x21 cm.