Thiệp mời 3D dài đứng

  • Mã sản phẩm:M3D -09 VÀNG LỢT
  • Chủ đề:Thiệp cưới Đức Quyền đợt 20-tháng 5 năm 2019
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 50, Lót xấp 50
  • Giá bán:Xem bảng giá phôi Thiệp cưới đợt 20
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần :

=> Bao thư chính ( dán sẵn) khổ thành phẩm : 7.4*15.5 cm 

=> Tờ  giấy lót khổ : 6.8*14.4cm