Thiệp cưới Pop-up

Thiệp cưới Pop-up

  • Mã sản phẩm:DQ-1517P-Đỏ Nhung
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 12
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 12
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính cắt laser và giấy lót. ( Nếu có lấy hình nổi thì hình nổi sẽ đuôc dán sẵn vào thiệp chính và lót sẽ sử dụng là loại lót đơn dầy 2 tờ).( Nếu không lấy hình nổi thì lót sẽ là loại lót đôi mỏng 1 tờ).