Thiệp cưới ofset Dài

Thiệp cưới ofset Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1609-Hồng
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 13
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 13
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.