Thiệp cưới Offset Lớn

Thiệp cưới Offset Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1919- In Hình Kiểu 1
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần:

   => Bao thư nắp đứng, in 1 mặt (đã dán bao sẵn) khổ thành phẩm 12.5x18.5cm.

   => Tờ lót báo in 1 mặt khổ  11.7x17.6cm.

   => Tờ lót mời in 1 mặt khổ  10.5x15.5cm.