Thiệp cưới Offset Dài

Thiệp cưới Offset Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1901-Ofset
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư chính xấp 100, lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư in (chưa dán) khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.

   => Bộ lót: gồm 2 tờ lót báo + mời giống nhau khổ: 9x21cm.