Thiệp cưới Offset Dài

Thiệp cưới Offset Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1905-Ofset
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư chính xấp 100, lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư in (chưa dán) khổ thành phẩm 9.8x22.4cm.

(Lưu ý: Hình cặp chim và chữ Wedding chưa in sẵn, trong CD có dữ liệu để khách tự in kết hợp khi in tên)

   => Lót đôi, in 2 mặt, khi gấp lại khổ: 9x21cm.