Thiệp cưới Laser Vuông

Thiệp cưới Laser Vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-1730-Trắng ép tím
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 14
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 14
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư chính(chưa dán) , đế dán bao thư và tờ lót đôi dầy.