Thiệp cưới Laser Lớn

Thiệp cưới Laser Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1930-Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần:

   => Bao thư ép kim (đã dán bao) khổ 20.5x14.5cm

   => Thiệp chính 2 lá cắt laser khổ gập lại 13.5x19.5cm

   => Lót đôi mỏng.