Thiệp cưới Laser Đại Lớn

Thiệp cưới Laser Đại Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1929-Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần:

   => Bao thư ép kim (đã dán bao) khổ 22x15.5cm

   => Thiệp chính 1 lá cắt laser khổ 21x15cm

   => Lót đôi dầy ép kim giấy gân khổ gập lại:15x10.5cm.