Thông báo phát hành thiệp cưới đợt 15
  • 26/04/2017
Sản xuất thiệp cưới, Phôi thiệp cưới, thiệp cưới cắt laser, Thiệp cưới nổi 3D, Thiệp cưới in ofset,

A/   Thông Báo Phát Hành Thiệp Mới Đợt 15:

  1. Kể từ ngày 29/05/2017 chúng tôi phát hành bộ mẫu thiệp cưới mới đợt 15 có mã số từ DQ-1801 tới DQ-1831 ( gồm 51 bộ thiệp).
  2. Giá cuốn mẫu đóng cuốn là 120.000 đồng/cuốn và không đóng cuốn (bỏ bịch) là 80.000/ bộ.
  3. Đĩa CD dữ liệu in lụa các mẫu thiệp cưới của công ty Thiệp Đức Quyền ( cập nhật đợt 15): giá 20.000 đồng.
  4. Chúng tôi cũng bán bổ sung 35 mẫu giấy mới và loại bỏ một số loại giấy ngưng sản xuất ra khỏi cuốn mẫu giấy. Nếu Quý Khách quan tâm mua giấy nên mua mới bộ mẫu giấy đã cập nhật. Bộ mẫu giấy giá 20.000 / bộ.

B/   Thông Báo Ngưng Phát Hành Thiệp Cũ :

  1. Kể từ ngày 29/06/2017 chúng tôi sẽ ngưng phát hành các mẫu thiệp cưới đợt 9 ( tương ứng với mã số  từ 1201 tới 1222). Riêng các mẫu thiệp cám ơn DQ-1212, tân gia DQ-1213 và menu DQ-1214, 1215 vẫn còn bán như bình thường.
  2. Sau thời hạn 29/06/17, chúng tôi sẽ bán giảm giá 40% hàng tồn kho của những mã thiệp kể trên. Danh mục hàng tồn sẽ được cập nhật trên website theo đường link: http://www.ducquyencards.com/bang-bao-gia-8-23.html ( số lượng tồn sẽ được cập nhật liên tục mỗi ngày theo số lượng tồn thực tế).
  3. Sau ngày 29/06/17, nếu Khách hàng có nhu cầu đặt hàng những mã cũ đã có thông báo ngưng phát hành kể trên thì chúng tôi cũng đáp ứng nhưng sẽ thông báo giá mới kèm theo phí lên khuôn.

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong thời gian tới .