Thiệp mời dài đứng

Thiệp mời dài đứng

  • Mã sản phẩm:M3D-01-Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 10
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 10
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(dán sẵn) và tờ lót.