Thiệp Kiểu Sách Vuông

Thiệp Kiểu Sách Vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-1824-Hồng
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 15
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 15
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bì ngoài(có dán sẵn túi), tờ lót báo, bao thư nhỏ(chưa dán).