Thiệp cưới Passport

Thiệp cưới Passport

  • Mã sản phẩm:DQ-1618-Xanh
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 13
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 13
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 4 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính, Tờ lót báo, tờ lót mời.