Thiệp cưới ofset

Thiệp cưới ofset

  • Mã sản phẩm:DQ-1511-Xanh rêu
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 12
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 12
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi