Thiệp cưới Offset Vuông

Thiệp cưới Offset Vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-1412-Offset
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 11
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 11
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và thiệp xếp 3 lá.