Thiệp cưới Offset Vuông

Thiệp cưới Offset Vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-1936-Offset
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư in ofset và ép 3D nhũ vàng(đã dán bao) khổ 15x15cm

   => Lót đôi in 2 mặt khổ  mở 28x14cm ( gập lại 14x14cm)