Thiệp cưới Offset Lớn

Thiệp cưới Offset Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1418-Kem
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 11
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 11
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(đã dán sẵn) và lót đơn 2 tờ(dây cột lót bán riêng theo yêu cầu của khách hàng).