Thiệp cưới Offset Lớn

Thiệp cưới Offset Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1914- Offset
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư nắp đứng, in 1 mặt (đã dán bao sẵn) khổ thành phẩm 12.5x18.5cm.

   => Tờ lót đôi in 2 mặt khổ  gập lại 11.7x17.6cm.