Thiệp cưới Offset Lớn

Thiệp cưới Offset Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1915- Xanh Dương
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư nắp đứng, in 1 mặt, ép kim (đã dán bao sẵn) khổ thành phẩm 12.5x18.5cm.

(Chữ Save the Day và Kính mời đã ép kim, Hoa văn gần tên chưa ép, để khi in tên hoặc ép kim tên sẽ in hoặc ép chung phần hoa văn đó)

   => Tờ lót đôi in 2 mặt khổ  gập lại 11.7x17.6cm.