Thiệp cưới Offset Dài

Thiệp cưới Offset Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1909-Offset
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư chính xấp 100, lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư in (bao chưa dán) khổ thành phẩm  9.8x22.4cm.

   => Lót in dạng 3 lá, khi gấp lại khổ: 8.7x21.3cm.