Thiệp cưới Laser vuông

Thiệp cưới Laser vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-1310-Dương đậm nhũ
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 10
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 10
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi dầy. Dây và nơ bán riêng khi khách hàng đề nghị.