Thiệp cưới Laser Vuông

Thiệp cưới Laser Vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-1940-Bạc Nhũ
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần:

   => Bao thư ép kim (dán sẵn) khổ 16x16cm

   => Thiệp chính 2 lá cắt laser khổ 15.5x15.5cm

   => Tờ lót đôi mỏng.