Thiệp cưới Laser Lớn

Thiệp cưới Laser Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1831-Kem gỗ đậm
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 15
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 15
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi mỏng.