Thiệp cưới Laser dài

Thiệp cưới Laser dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1417-Trắng Ep Tím
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 11
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 11
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư chính(chưa dán) , Lót đơn dầy 2 tờ và giấy bao quanh bao thư. Dây nơ ngoài bao thư chính và dây cột lót tính riêng khi khách có như cầu mua.