Thiệp cưới Laser dài

Thiệp cưới Laser dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1402-Xanh Dương
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 11
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 11
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(cắt laser), Lót  đôi dầy. Dây và nơ bán riêng khi khách hàng đề nghị.