Thiệp cưới Laser Dài

Thiệp cưới Laser Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1912-Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư chính xấp 100, lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư nắp đứng, cắt laser + ép kim nhũ vàng (bao chưa dán) khổ thành phẩm 10.1x22.5cm.

   => Lót đôi ép kim nhũ đỏ, khi gấp lại khổ: 9.6x21.5cm.