Thiệp cưới Kiểu Bìa Sách Lớn

Thiệp cưới Kiểu Bìa Sách Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1928-Đỏ
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần:

   => Bao thư ép kim (đã dán bao) khổ 22x14.5cm

   => Bìa thiệp dầy đã gắn nơ sẵn khổ 13.5x21cm 

   => Lót đôi dầy ép kim giấy gân khổ gập lại:11.5x19cm.