Thiệp cưới FaceBook

Thiệp cưới FaceBook

  • Mã sản phẩm:DQ-1617-Xanh dương
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 13
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 13
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và thiệp xếp 3 lá.