Thiệp cưới Dài

Thiệp cưới Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1702-Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 14
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 14
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.