Thiệp cưới cắt Laser Lớn

Thiệp cưới cắt Laser Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1925-Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần:

   => Bao thư  ép kim (đã dán bao sẵn) khổ thành phẩm 20.5x14.5cm.

   => Thiệp chính 2 lá cắt laser khổ  gập lại 19.5x13.5cm.

(Lưu ý: Hoa văn gần tên cô dâu chú rể ngoài thiệp chính  chưa ép kim sẵn, trong CD có dữ liệu để khách tự ép kết hợp khi ép kim tên)

   => Tờ lót đôi mỏng.