Thiệp cưới cắt Laser Lớn

Thiệp cưới cắt Laser Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1926-Cam
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần:

   => Bao thư in- ép 3D- cắt laser (đã dán bao và gập nắp sẵn) khổ thành phẩm 12.5x18.5cm.

   => Tờ lót báo in 1 mặt khổ 11.7x17.6cm.

   => Tờ lót mời in 1 mặt khổ 10.5x15.5cm.