Thiệp cưới 3D Vuông

Thiệp cưới 3D Vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-1411-Trắng Ep Tím
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 11
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 11
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), giấy can(ép kim), Lót  đôi dầy(ép kim). Dây và nơ bán riêng khi khách có yêu cầu