Thiệp cưới 3D Vuông

Thiệp cưới 3D Vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-1312-Trắng ép hồng
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 10
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 10
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 4 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính(chưa dán túi), Giấy lót 2 tờ báo + mời, Giấy Quấn quanh thiệp. Dây và nơ bán riêng khi khách có yêu cầu