Thiệp cưới 3D nhỏ

Thiệp cưới 3D nhỏ

  • Mã sản phẩm:DQ-1422-Vân Gỗ
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 11
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 11
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính, Lót  đôi mỏng.