Thiệp cưới 3D Lớn

Thiệp cưới 3D Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-1820-Đỏ
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 15
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 15
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và tờ lót đôi dầy.