Thiệp cưới 3D dài

Thiệp cưới 3D dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1302-Vàng lợt tim
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 10
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 10
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), tờ giấy can và tờ lót mời giấy gân dầy.