Thiệp cưới 3D Dài

Thiệp cưới 3D Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1801-Tím
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 15
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Thiệp cưới đợt 15.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.