Thiệp cưới 3D Dài

Thiệp cưới 3D Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1620-Trắng gân HQ
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 13
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 13
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), 1 tờ lót báo giấy can và tờ lót mời giấy gân dầy.