Thiệp cưới 3D dài

Thiệp cưới 3D dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1307-Vàng lợt tim
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 10
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 10
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán túi) và lót đơn dầy 2 tờ.