Thiệp cưới 3D Dài

Thiệp cưới 3D Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1508-Trắng hỷ
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 12
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 12
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy( Giấy quấn cắt laser tính riêng khi khách có như cầu mua).