Thiệp cưới 3D Dài

Thiệp cưới 3D Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1502-Kem gân HQ
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 12
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 12
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và tờ lót đôi dầy.