Thiệp cưới 3D Dài

Thiệp cưới 3D Dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1913- Vàng nhũ
  • Chủ đề:Thiệp Cưới Đợt 19
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100.
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 19.
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư nắp đứng, ép kim nhũ bạc (đã dán bao sẵn) khổ thành phẩm 10.1x21cm.

   => Bộ lót đơn: gồm 2 tờ lót giấy kem giống nhau khổ 9x20.4cm.