Thiệp cưới 3D dài

Thiệp cưới 3D dài

  • Mã sản phẩm:DQ-1303-Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp cưới đợt 10
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi thiệp cưới đợt 10
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Thiệp chính ngoài(chưa dán túi) và lót đơn 2 tờ