Thiệp Cám Ơn 3D Lớn

Thiệp Cám Ơn 3D Lớn

  • Mã sản phẩm:Sản xuất thiệp cưới, Phôi thiệp cưới, thiệp cưới c
  • Chủ đề:
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá Thiệp cưới đợt 9-3D
Thông tin chi tiết

Bộ thiệp cám ơn DQ-1212A gồm 3 phần: Bao thư mỏng ( dán sẵn), Thiệp chính, Giấy lót đôi dầy ( có cấn gấp và gài hình  khổ 15x10 cm). Do tính chất thiệp cám ơn thường đi tông màu theo thiệp cưới. Do vậy chúng tôi không làm sẵn mà sẽ làm  theo yêu cầu riêng của từng khách hàng. Quý khách có thể đặt loại giấy nào, màu giấy nào tuỳ ý.

Sản phẩm cùng loại